در این وبلاگ نظرات این جانب در مورد مسائل مختلف آمده است

رديف

نام كتاب

نويسنده/ مترجم

انتشارات

                                 حقوق مدني ضریب1

1

قانون مدني در نظم حقوق كنوني

دكتر كاتوزيان

ميزان

2

اعمال حقوقی

دكتر كاتوزيان

سهامی انتشار

3

 درسهايي از عقود معين (دوجلدي)

دكتر شهيدي

مجد

4

شفعه وصیت ارث

دكتر كاتوزيان

ميزان

                                      حقوق تجارت- ضریب 1

1

دوره كامل حقوق تجارت

دكتر اسكيني

سمت

2

قانون تجارت

 

 

                                      آيين دادرسي مدني- ضریب3 

1

آيين دادرسي مدني (1و2و3)

دكتر شمس

 ميزان

2

قانون آيين دادرسي مدني

 

 

 

قانون اجراي احكام

 

 

                            حقوق جزا-ضریب 1

1

زمینه حقوق جزا

دکترنوربها

دادآفرین

2

محشای قانون مجازات اسلامی

دکترگلدوزیان

مجد

3

بایسته های حقوق جزای عمومی

دکترگلدوزیان

میزان

4

حقوق جزای اختصاصی

دکترگلدوزیان

دانشگاه تهران

5

حقوق جزا(دوره 5جلدی)

دکترشامبیاتی

مجد

                        آیین دادرسی کیفری-ضریب 3

1

آیین دادرسی کیفری 1و2

دکترآشوری

سمت

2

آیین دادرسی کیفری جلد 2و5

دکترآخوندی

  

3

قانون آيين دادرسي کیفری

 

 

4

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وآیین نامه ان

 

 ميزان

                                                 متون فقه-ضریب 1

1

مباحث حقوقی شرح لمعه

دكتر لطفی

مجد

2

بیع وخیارات

دکترشکاری

 

 

گزیده متون فقه

دکترابوالحسن محمدی

ميزان

                      متون حقوقی-ضریب 2

1

Law Text

دكترافتخار جهرمي

دادآفرین

2

Oxford Law

 

 

3

Law Made Simple

 

 

4

فرهنگ اصطلاحات حقوقي (لاهه)

 

گنج دانش

                       ادبیات فارسی وعربی

                مطالعه درحددیپلم ودروس تخصصی علوم انسانی

+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام فروردین ۱۳۸۹ساعت 20:6  توسط مسلم قزل بیگلو  |